Thursday, 9 August 2012

Membaca BISMILLAH




Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, dapat kami menyiapkan blog ini. Penubuhan blog ini bertujuan untuk melengkapkan tugasan kerja kursus EDU 3109 (Guru dan Cabaran Semasa).

Selamat Datang ke chekgupraone.blogspot.com


Penilaian










Salah satu contoh permerhatian,,,


No comments:

Post a Comment