Thursday, 9 August 2012

Membaca BISMILLAH
Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, dapat kami menyiapkan blog ini. Penubuhan blog ini bertujuan untuk melengkapkan tugasan kerja kursus EDU 3109 (Guru dan Cabaran Semasa).

Selamat Datang ke chekgupraone.blogspot.com


Penilaian


Salah satu contoh permerhatian,,,


Tuesday, 7 August 2012

REKA BENTUK RESOS

Definisi Reka Bentuk ResosTujuan Bentuk Resos


Ciri - ciri Reka Bentuk ResosPeringkat Reka Bentuk Resos
Model Reka Bentuk Resos
Perancangan Reka Bentuk Resos
Kebaikan Reka Bentuk ResosContoh TeknologiREKA BENTUK PENILAIAN

Reka Bentuk Penilaian


Mengapa pemerhatian perlu sebagai penilaian??


Perbandingan antara Reka Bentuk Pentaksiran dan Penilaian


Reka Bentuk Resos, Pentaksiran dan Penilaian

REKA BENTUK PENTAKSIRAN

REKA BENTUK PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN


KAEDAH REKA BENTUK PENTAKSIRAN DAN PENILAIANREKA BENTUK PENTAKSIRAN


BENTUK REKA BENTUK PENTAKSIRAN


KATEGORI REKA BENTUK PENTAKSIRAN


NOTA TAMBAHAN

http://www.scribd.com/doc/101202941/Nota-Guru-Dan-Cabaran-Semasa
http://cikgusemasa.blogspot.com/p/guru-dan-cabaran-semasa.html
http://www.scribd.com/doc/65691755/Reka-Bentuk-Pentaksiran-Dan-Penilaian
http://www.slideshare.net/rikdidik/konsep-pengujian-pentaksiran-dan-penilaian